Photos courtesy of Tia Johnson of Radio One Baltimore